Monday, September 3, 2018

“Бүтээлч ажил”


Од зуслангийн гал тогооны хүнс агуулдаг монгол гэрийн гадуурх цагаан бүрээсний өнгө үзэмжийг нь сайжруулан арга зүйч багш, Нархан бүлгийн багш сурагчидын хамт шинэчлэн оёсон. Мөн ногооны саравч, ширээний бүтээлэг, хаалт зэргийг оёж бүтээлч ажлын хүрээнд хүүхдүүдийн хамт хийж гүйцэтгэсэн.

No comments:

Post a Comment