Friday, January 25, 2019

“ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖ”-ИЙН СУРГАЛТХүүхдэд үзүүлэх нийгэм сэтгэл зүйн ажил үйлчилгээний хүрээнд 2019 оны хичээлийн жилийн 3-р улиралын сурагчдын амралтыг тохиолдуулан Unbound Mongolia төрийн бус байгууллагатай хамтран “Хүүхдийн аюулгүй ажиллагаа буюу сэтгэл зүйн анхны тусламж” үзүүлэх 5 өдрийн сургалтыг зохион байгуулан уг сургалтанд Тэмүүлэл бүлгийн 06-12 насны 5 хөвгүүн бүлгийн багшийн хамт оролцож аливаа саад бэрхшээлийг даван туулах чадварыг эзэмших, өөрийнхөө үнэ цэнийг мэдрэх, гар урлалын бүтээл хийж өдөр бүр сонирхолтой байдлаар өртөөчилсөн дасгал тоглоомуудад оролцож танин мэдэхүйн мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлэн амралтаа үр дүнтэй өнгөрүүллээ. 


No comments:

Post a Comment