Tuesday, January 22, 2019

“ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖ”-ИЙН СУРГАЛТ

2019 оны хичээлийн  жилийн 3-р улиралын амралтыг тохиолдуулан Upbound Монголия төрийн бус байгууллагатай хамтран “Хүүхдийн аюулгүй ажиллагаа буюу сэтгэлзүйн анхны тусламж” үзүүлэх 5 өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд Цоморлиг бүлгийн 06-12 насны 7 охид, багшийн хамт оролцож зориг тэвчээр, даван туулах чадаварыг эзэмших, өөрийнхөө үнэ цэнийг мэдрэх сонирхолтой, өртөөчилсөн дасгал тоглоомуудад оролцож мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлэн амралтаа үр дүнтэй өнгөрүүллээ.
No comments:

Post a Comment